V odvetniški pisarni Valter, vas zastopamo v postopkih pred sodišči in pred državnimi organi, nudimo vam pravno podporo s svetovanjem in sestavo ali pregledom najrazličnejših pogodb in drugih listin. Naše vodilo na vseh področjih delovanja je strokovnost, zanesljivost in odločnost.

Predstavitev

Klemen Valter

Odvetnik Klemen Valter je v letu 2015 v Ljubljani ustanovil Odvetniško pisarno Valter in je član Odvetniške zbornice Slovenije. Diplomiral je z odliko (cum laude ) na Pravni fakulteti v Ljubljani. Po diplomi je več let pridobival bogate izkušnje tako v javnem kot zasebnem sektorju, sprva na Uradu RS za varstvo konkurence, kasneje v pravni službi in službi za investicije Ministrstva RS za kulturo in Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport in nadaljeval kariero v svetovalnem podjetju ter odvetniški pisarni v Ljubljani.

Odlično razume delovanje javnega sektorja, kot tudi gospodarstvo oz. podjetništvo, saj izhaja iz podjetniške družine, kar ga odlikuje kot pravnega strokovnjaka s širokim poznavanjem pravnega področja in razumevanjem potreb svojih strank. Glavno vodilo pri njegovem delu so strokovnost, zanesljivost in odločnost, kar je postalo tudi  sinonim Odvetniške pisarne Valter in njenih sodelavcev.

Področja dela

Podjetja

Podjetja in ostale osebe zasebnega prava

Odvetniške storitve z zastopanjem pred sodišči in državnimi organi ter ostalo pravno podporo nudimo obrtnikom, družinskim podjetjem in velikim podjetjem, ki delujejo na domačem ali mednarodnem trgu, kot tudi najrazličnejšim drugim osebam zasebnega prava, kot so zasebni zavodi, društva in ustanove.

PREBERI VEČ

Javni sektor

Javni sektor

Odvetniške storitve z zastopanjem pred sodišči in državnimi organi ter ostalo pravno podporo nudimo ministrstvom, organom v sestavi ministrstev, javnim agencijam, javnim zavodom, javnim podjetjem, občinam ter drugim osebam javnega prava.

PREBERI VEČ

Posamezniki

Posamezniki

Odvetniške storitve z zastopanjem pred sodišči in državnimi organi ter ostalo pravno podporo nudimo fizičnim osebam, ki bi želeli zavarovati svoje pravice oz. svoj pravni interes, niso vešči postopkov ali pa za zastopanje potrebujejo odvetnika.

PREBERI VEČ