Podjetja in ostale osebe zasebnega prava

Odvetniške storitve z zastopanjem pred sodišči in državnimi organi ter ostalo pravno podporo nudimo obrtnikom, družinskim podjetjem in velikim podjetjem, ki delujejo na domačem ali mednarodnem trgu, kot tudi najrazličnejšim drugim osebam zasebnega prava, kot so zasebni zavodi, društva in ustanove.

Manjša podjetja večinoma nimajo zaposlenega pravnika, večja podjetja pa včasih potrebujejo specialna pravna znanja ali pa odvetnika, ki jih bo zastopal pred sodišči ali državnimi organi, v civilnih, kazenskih, prekrškovnih, upravnih in inšpekcijskih postopkih. S podobnimi potrebami se srečujejo tudi zasebni zavodi, društva in ustanove. Odvetniška pisarna Valter, vam v ta namen, glede na vaše potrebe, nudi možnost enkratnega ali pa dolgoročnega sodelovanja na naslednjih pravnih področjih:

 • Civilno pravo
 • Gospodarsko pravo
 • Korporacijsko pravo
 • Upravno pravo
 • Delovno pravo
 • Konkurenčno pravo
 • Združitve in prevzemi
 • Izvršilno pravo
 • Insolvenčno pravo
 • Gradbeno pravo
 • Investicijsko pravo
 • Transportno pravo
 • Stvarno pravo (nepremičnine, premičnine)
 • Javna naročila in javni razpisi
 • Skrbni pregledi
 • Intelektualna lastnina
 • Medijsko pravo
 • Pravo varstva okolja
 • Evropsko in mednarodno pravo
 • Kazensko pravo
 • Prekrškovno pravo

Ostala področja dela

Javni sektor

Javni sektor

Odvetniške storitve z zastopanjem pred sodišči in državnimi organi ter ostalo pravno podporo nudimo ministrstvom, organom v sestavi ministrstev, javnim agencijam, javnim zavodom, javnim podjetjem, občinam ter drugim osebam javnega prava.

PREBERI VEČ

Posamezniki

Posamezniki

Odvetniške storitve z zastopanjem pred sodišči in državnimi organi ter ostalo pravno podporo nudimo fizičnim osebam, ki bi želeli zavarovati svoje pravice oz. svoj pravni interes, niso vešči postopkov ali pa za zastopanje potrebujejo odvetnika.

PREBERI VEČ