Posamezniki

Odvetniške storitve z zastopanjem pred sodišči in državnimi organi ter ostalo pravno podporo nudimo fizičnim osebam, ki bi želeli zavarovati svoje pravice oz. svoj pravni interes, niso vešči postopkov ali pa za zastopanje potrebujejo odvetnika.

Odvetniška pisarna Valter vam v ta namen, glede na vaše potrebe, nudi možnost enkratnega ali pa dolgoročnega sodelovanja na naslednjih pravnih področjih:

 • Upravno pravo
 • Civilno pravo
 • Gospodarsko pravo
 • Delovno pravo (javni uslužbenci)
 • Izvršilno pravo
 • Insolvenčno pravo
 • Gradbeno pravo
 • Investicijsko pravo
 • Transportno pravo
 • Stvarno pravo (nepremičnine, premičnine)
 • Javna naročila in javni razpisi
 • Skrbni pregledi
 • Intelektualna lastnina
 • Pravo varstva okolja
 • Evropsko in mednarodno pravo
 • Kazensko pravo
 • Prekrškovno pravo

Ostala področja dela

Podjetja

Podjetja in ostale osebe zasebnega prava

Odvetniške storitve z zastopanjem pred sodišči in državnimi organi ter ostalo pravno podporo nudimo obrtnikom, družinskim podjetjem in velikim podjetjem, ki delujejo na domačem ali mednarodnem trgu, kot tudi najrazličnejšim drugim osebam zasebnega prava, kot so zasebni zavodi, društva in ustanove.

PREBERI VEČ

Javni sektor

Javni sektor

Odvetniške storitve z zastopanjem pred sodišči in državnimi organi ter ostalo pravno podporo nudimo ministrstvom, organom v sestavi ministrstev, javnim agencijam, javnim zavodom, javnim podjetjem, občinam ter drugim osebam javnega prava.

PREBERI VEČ